Ciepłe ramki


Ramka Super SpacerRamka Super Spacer® ma 950 razy mniejszą przewodność cieplną niż aluminium, co oznacza, że jest pomocna w spełnianiu wymogów zielonego programu przez szyby zespolone. Ramki Super Spacer® w połączeniu z niskoemisyjnym oszkleniem mogą zmniejszyć straty energii nawet o 94% na tym samym oknie i z tym samym oszkleniem w porównaniu ze standardową aluminiową przekładką dystansową. Nasze wiodące na rynku i energooszczędne systemy przekładek pomagają firmom produkcyjnym, przetwarzającym, instalatorskim i projektowym spełnić coraz ostrzejsze wymagania rynku żądające lepszych efektów użytkowych i oszczędności energii w szybach zespolonych. Oznacza to niższe koszty opału i mniejsze zużycie energii dające w efekcie zmniejszoną emisję dwutlenku węgla.

 

Ramka Super Spacer

Znakomita trwałość ramkiZnakomita trwałość ramki

Ramka Super Spacer wykazuje znakomitą odporność na pochłanianie azotu i argonu.  Jest bardzo odporna na promieniowanie ultrafioletowe i sprawdza się w fenomenalnym zakresie temperatur od  -40°C do +121°C. Posiada 100% pamięci kształtu i tym samym przenosi naprężania od rozszerzalności cieplnej będące główną  przyczyną pęknięć w konwencjonalnych uszczelnionych szybach zespolonych. W  badaniach przyśpieszonego zużycia ramka Super Spacer dowiodła, że ma trwałość ponad dwukrotnie większą niż inne  systemy z podwójnym uszczelnieniem i nawet pięciokrotnie większą niż systemy z pojedynczym uszczelnieniem.

 

 

Bardzo dobre tłumienie hałasuBardzo dobre tłumienie hałasu

Uszczelnione szyby zespolone z przekładką Super Spacer  dowiodły swej zdolności nawet o 2dB lepszego tłumienia hałasu w porównaniu ze standardową przekładką aluminiową. Wykonana  z komórkowego gęsto spienionego tworzywa przekładka Super Spacer pochłania dźwięki, natomiast przekładki puste w środku wzmacnia rozchodzenie się hałąsu.

 

 

EstetykaEstetyka

Większość okien z PCW i drewna zawiera obecnie niskie obrzeża i uszczelki szyb. To stwarza problemy, ponieważ standardowa przekładka aluminiowa często wystaje i jest widoczna w oknie. Przekładka Super Spacer ma mniejszą widoczną wysokość, wystaje nie więcej niż 10,3mm poza  krawędź szyby, co eliminuje ten problem. Przekładka Super Spacer także dostosowuje się do barwy profilu, w którym jest zamontowana tzn. przy białym profilu przekładka odbija białe światło.

 

 

Znakomita integralność strukturalnaZnakomita integralność strukturalna

Przekładka Super Spacer wykazuje znakomitą integralność strukturalną w tym 100% pamięci kształtu. Umożliwia to przenoszenie naprężeń wynikłych z różnej rozszerzalności cieplnej szkła i materiału ramy przy zmieniających się temperaturach. Przekładka nie ulega odkształceniom trwałym pod naciskiem i dlatego doskonale sprawdza się w systemach oszklenia pod ciśnieniem i zawsze powraca do pierwotnych kształtów i wymiarów.

 

Znakomite cechy dynamiczneZnakomite cechy dynamiczne

W badaniach obciążenia strukturalnego  przekładka Super Spacer® TriSeal™ Premium Plus wykazała wyniki lepsze od możliwości stanowiska badawczego. W warunkach ciśnienia dodatniego (nacisk od wiatru) nasze szyby zespolone wytrzymały nacisk 5.500Pa – równoważny wiatrowi o prędkości 350km/h. To była granica możliwości stanowiska badawczego ale szyby zespolone mogły kontynuować test przy ciśnieniu ujemnym (zasysającym) o wartości 7.400Pa – równoważny wiatrowi o prędkości 395km/h.

 

Znakomite cechy strukturalneZnakomite cechy strukturalne

Przeprowadzono badania konstrukcji na dużych szybach zespolonych zawierających 2 szyby float o grubości 6mm i wymiarach 6,3m x 3,3m i ciężarze 312kg. Zastosowano przekładkę Super Spacer® TriSeal™ Premium Plus z  dodatkiem tylko akrylowej strukturalnej uszczelki samoprzylepnej bez dodatku pomocniczej masy uszczelniającej. Szybę zespoloną podniesiono chwytakiem przyssawkowym tylko po jednej stronie i utrzymano przez 15 minut. Ta olbrzymia szyba zespolona nie wykazała przesunięcia nawet o milimetr.


Nowoczesne budynki są hermetycznie uszczelnione i jeśli wewnątrz jest duża wilgotność, to pojawią się problemy z kondensatem, który może wspomagać rozrost pożywki dla szkodliwych bakterii i roztoczy z kurzu. To z kolei może wywołać dolegliwości układu oddechowego jak astma, zwłaszcza u małych dzieci. Rozwiązanie jest dość proste: dobra wentylacja i usunięcie głównego winowajcy - dobrze przewodzącej ciepło przekładki z aluminium.
Przekładka Super Spacer® ma 950 razy mniejszą przewodność cieplną niż aluminium, co znacznie zmniejsza straty ciepła na krawędzi szyby. To z kolei zmniejsza nawet o 70% intensywność powstawania kondensatu w porównaniu z tradycyjnymi podwójnymi szybami. Z prostych praw fizyki wynika, że ciepło ucieka ku powierzchni zimniejszej, zatem usunięcie dobrze przewodzącej przekładki z aluminium minimalizuje możliwość potencjalnych problemów.

Przekładka Super Spacer® stanowi pierwszy w świecie system przekładek nie zawierających metalu, fabrycznie napełnionych substancją higroskopijną, z pianki strukturalnej. Nagrodzona technologia wykonana Thermo Set Spacer (TSS) daje najlepsze efekty użytkowe w systemach przekładek do trudnych warunków pracy.  Od czasu pojawienia się w roku 1989 przekładka Super Spacer® stała się czołową siłą w energooszczędnych systemach przekładek i jest szeroko uważana za wzór dla innych systemów przekładek.
Konstrukcja przekładki obejmuje nowoczesną wielowarstwową barierę paroszczelną utrzymującą wilgoć na zewnątrz a gaz wewnątrz. Osnowa przekładki Super Spacer  z elastycznej pianki ma wyjątkową zdolność oddychania, dzięki czemu duża zawartość substancji higroskopijnej pochłania wilgoć jeszcze szybciej. Nasza przekładka daje największe obniżenie punktu rosy i temperatury zamarzania w naszej branży. Dzięki współpracy z odpowiednią barierą paroszczelną i pomocniczą masą uszczelniającą wilgoć jest utrzymywana na zewątrz, gazowy argon jest utrzymywany wewnątrz a przewodność cieplna jest wręcz nieodczuwalna.

Edgetech

 

 

Program Regionalny

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wdrożenie w Spółce Spec-Glas ze Szczecina nowoczesnej technologii "ciepłej ramki" - Super Spacer w produkcji szyb zespolonych.
 
Nr UDA-RPZP.01.01.03-32-022/09-00

Program Regionalny dla rozwoju  Pomorza Zachodniego

SPEC-GLAS Sp. z o.o. - producent szyb zespolonych
Szczecin ul. Kmiecika 10 tel. 91 464 91 30
Projektowanie stron projektowanie stron