Dofinansowanie z Uni Europejskiej


Program Regionalny

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności Spółki Spec-Glas ze Szczecina poprzez wdrożenie w przedsiębiorstwie nowych technologii, parku maszynowego oraz nowych produktów.

Nr UDA-RPZP.01.01.03-32-006/12-00

Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego

 


Program Regionalny

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Budowa nowoczesnego, sterowanego elektronicznie magazynu szkła w Szczecinie

Nr UDA-RPZP.01.01.01-32-074/08-00

Program Regionalny dla rozwoju Pomorza Zachodniego

 


 

Program Regionalny

Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Wdrożenie w Spółce Spec-Glas ze Szczecina nowoczesnej technologii "ciepłej ramki" - Super Spacer w produkcji szyb zespolonych.
 
Nr UDA-RPZP.01.01.03-32-022/09-00

Program Regionalny dla rozwoju  Pomorza Zachodniego

 


 

„Projekt w zakresie zakupu usługi doradczej dotyczącej opracowania nowej technologii produkcji został wsparty dotacją celowa z budżetu Państwa z Programu „Wsparcie w ramach dużego bonu” realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości”

PARP

Linki:

SPEC-GLAS Sp. z o.o. - producent szyb zespolonych
Szczecin ul. Kmiecika 10 tel. 91 464 91 30
Projektowanie stron projektowanie stron